XI. Bratislavské

vianočné dni

pneumológov

a ftizeológov

venované pamiatke

prof. MUDr. Ladislava Chovana, CSc.

1. – 2. 12. 2022

HOTEL TATRA****
Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi osloviť Vás v mene Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti v súvislosti s prípravou XI. Bratislavských vianočných dní pneumológov a ftizeológov, ktoré usporadúvame na pamiatku prof. MUDr. Ladislava Chovana CSc., v dvojročných intervaloch.

Doteraz sme ich usporiadali desaťkrát. Je pravdou , že naposledy pred necelými štyrmi rokmi uskutočnenie XI. ročníka v r. 2020 bolo znemožnené  karanténnymi opatreniami pri pandémii ochorenia Covid 19.

Touto informáciou Vás chceme srdečne pozvať na XI. ročník. Ako iste viete hlavným programom BVD sú: Chyby a omyly v pneumológii – kazuistiky.

Som presvedčený, že za ostatné 4 roky sa každý z Vás stretol so zaujímavou kazuistikou, najmä v období koronavírusovej pandémie, kde boli na pneumologické pracoviská kladené náročné podmienky. Preto mi dovoľte  pozvať Vás na XI. ročník načerpať čo najviac odborných poznatkov z klinickej praxe, vymeniť si s kolegami cenné informácie a v neposlednom rade upevniť vzájomné osobné kontakty.

Bude nám cťou, ak prijmete pozvanie.

S pozdravom

Ivan Majer