Kontakty

Koordinátor

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Univerzitná nemocnica Bratislava
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK

Ružinovská 6
826 06 Bratislava

+421 2 4823 4476
majer@ru.unb.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Chrenková

+421 911 454 298
jana.chrenkova@tajpan.com

Organizačné zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357