Partneri

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

Vystavovateľ

AKACIA PHARMA s.r.o.

Ewopharma s.r.o.

FERDINAND MENZL,lekárska technika spol. s.r.o.

Krka Slovensko s.r.o.

MR Diagnostic s.r.o.

S&D Pharma CZ spol. s.r.o.- organizačná zložka SR

Work in Balance s.r.o.