Registrácia

Registrácia

Online registrácia na podujatie bola ukončená.

Registračné poplatky
Registračný poplatok po 31.10.2022
Lekár
60 €
Nepracujúci dôchodca
0 €
Registrácia na jeden deň podujatia
25 €
  • Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia, alebo v hotovosti pri registrácii.
  • V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.
  • UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).