Stravovanie

Počas podujatia Bratislavské vianočné dni bude stravovanie zabezpečené nasledovne:

Štvrtok 1. 12. 2022
Obed
21 € / osoba
Večera
36 € / osoba

Stravu je možné si objednať :  jana.chrenkova@tajpan.com   do 28.11.2022.

Pri registrácii bude možné stravu zakúpiť do vyčerpacia objednanej kapacity.

.